Založ si blog

Kde je Kráľovstvo Božie?

Kráľovstvo Božie

Lk 9/27 – amen vám hovorím, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia Kráľovstvo Božie.

Mar 9/1 – amen vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuvidia Kráľovstvo Božie prísť v moci.

Mt 16/28 – amen vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia

smrť, pokiaľ neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho Kráľovstve.

Pri čítaní týchto Ježišových výrokov sú mnohí ľudia zaskočení a zmätení.

Ježišovi priami účastníci už dávno pomreli a Kráľovstvo Božie stále nie je prítomné.

Pri vysvetlení tohto problému väčšina teológov odkazuje na udalosť, ktorá je zapísaná u Lukáša 9/28, kde sa opisuje ako sa Ježiš premenil pred svojimi učeníkmi, pričom sa s ním zhovárali Mojžiš a Eliáš. Táto udalosť má byť naplnením Ježišových výrokov o kráľovstve.

Uznávam, že pri bežnom čítaní môžu Ježišove výroky znieť ako nepravdepodobné.

Ja však verím, že náš Pán, Ježiš Kristus hovoril iba pravdu a preto verím, že niektorí z jeho učeníkov videli naplnenie všetkých troch Ježišových výrokov. Opíšem tu dôvody ktoré ma priviedli k tejto viere.

Pokiaľ si niekto myslí, že môže Kráľovstvo Božie vidieť telesnými očami, je na veľkom omyle.

Všimnime si, koho je toto Kráľovstvo? Je to Kráľovstvo Božie. Nie je to ľudské kráľovstvo. Patrí Bohu a pretože Boh je Duch, je duchovné aj jeho Kráľovstvo.

Teda, Kráľovstvo Božie je v prvom rade duchovné a duchovné veci sa nedajú vidieť telesným zrakom. Prečítajme si zaujímavý Ježišov výrok.

Jan 3/3 – ak sa nenarodí niekto znova, nemôže vidieť Kráľovstvo Božie.

Podmienkou, aby sme videli Kráľovstvo Božie je, znovuzrodenie! Ale nie telesne, musíme sa znova narodiť duchovne. ( O znovuzrodení sa dočítate na internete.)

Narodiť sa duchovne je veľmi dôležité. Ten, kto je znovu splodený, je obdarovaný Duchom Svätým a keď v tomto Duchu rastie, môže uvažovať, porovnávať, či dokonca pozerať na veci duchovným zrakom.

Ten, kto nemá Ducha Svätého, nechápe a ani nemôže chápať duchovné veci, lebo uvažuje „telesne“!

1Kor 2/14 – telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú preňho bláznovstvom a ani ich nemôže poznať, lebo sa majú posudzovať duchovne.

O skutočnosti, že Kráľovstvo Božie sa nedá vidieť telesným zrakom, hovorí aj Pán Ježiš týmito slovami:

Lk 17/21 – Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia spozorovali. Ani nepovedia, hľa tu je, alebo tamto je. Lebo Kráľovstvo Božie je medzi vami.

Verím, že dnes by Pán Ježiš povedal: Kráľovstvo Božie je vo vás, vo vašom srdci.

Aj slová apoštola Pavla s tým súhlasia.

Rim 14/17 – lebo Kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale Spravodlivosť ,

PokojRadosť v Duchu Svätom.

Zamyslime sa, dá sa vidieť spravodlivosť, pokoj, či radosť? Niekto možno povie, že sa to dá vidieť. Môžeme napríklad vidieť človeka, ktorý učinil nejaký skutok spravodlivosti, prípadne vidíme človeka, ktorý je v každej situácii pokojný. Ale pravda je taká, že my vidíme iba PREJAVY spravodlivosti, či pokoja. Samotná spravodlivosť, pokoj, alebo radosť sa vidieť nedá, lebo sú ukryté hlboko v našich srdciach.

Ale pozor! Musíme vlastniť spravodlivosť, pokoj a radosť Božiu a nie našu telesnú, zdedenú po Adamovi.

Každý, kto má srdci Ducha Svätého, by mal vedieť, že má v srdci SPRAVODLIVOSŤ, POKOJ a RADOSŤ Božiu, nie ľudskú, telesnú.

A ten, kto má v srdci Ducha Svätého, mal by vedieť, že má v srdci Kráľovstvo Božie!

Po tomto dlhšom úvode, by nám už malo pomaly svitať, prečo niektorí Ježišovi učeníci videli Kráľovstvo Božie predtým než zomreli.

Ako vieme, na Letnice bol zoslaný na učeníkov Duch Svätý a boli ním aj naplnení.

V ich srdciach sa nachádzalo Kráľovstvo Božie, lebo ako sme si už vysvetlili, Duch Svätý obsahuje aj spravodlivosť, pokoj a radosť. Plnosťou Ducha Svätého, získali učeníci Ježišovi aj duchovný zrak. A určite niektorí z nich duchovne videli, že majú v sebe Kráľovstvo Božie a tým pádom videli aj splnenie slov Pána Ježiša z Lk 9/27!

(…dokiaľ neuvidia Kráľovstvo Božie)

Avšak, niektorí učeníci Ježišovi boli naplnení nielen Duchom Svätým, ale aj Mocou Ducha Svätého. A tam, kde je Moc Ducha Svätého, tam je aj Kráľovstvo Božie.

Pán Ježiš povedal:

Mt 12/28 – ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy k vám nečakane prišlo Kráľovstvo Božie.

A nie len Pán Ježiš vyháňal démonov, ale po letniciach vyháňali démonov aj niektorí učeníci.

Sk 5/12,16 – a skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov…

a z okolitých miest schádzalo sa do Jeruzalema množstvo nemocných a takých, ktorých trápili nečistí duchovia a boli všetci uzdravení.

Pravda je taká, že tam, kde sa prejavuje Moc Ducha Svätého, tam je aj Kráľovstvo Božie.

A preto, určite niektorí učeníci duchovným zrakom videli prejavy moci Kráľovstva Božieho, čiže videli splnenie Ježišových slov z Mar 9/1. Videli Kráľovstvo Božie, ktoré prišlo v moci!

A čo sa týka Ježišových slov z Mt 16/28, všimnime si, že Pán Ježiš tu nehovorí, že ho uvidia prísť a zasadnúť na trón a kraľovať. Pán Ježiš tu hovorí, že ho uvidia

Prichádzať!!! v jeho Kráľovstve. A prichádzať neznamená prísť!

V tomto prípade sa priam natíska podobenstvo Pána Ježiša o príchode Kráľovstva Božieho.

Lk 21/29,30 – pozrite sa na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, viete, že je blízko leto. Preto, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko Kráľovstvo Božie.

Alebo inak povedané, máme vidieť, že prichádza Kráľovstvo Božie. A tak je to aj s príchodom Ježiša v jeho Kráľovstve. Učeníci videli prejavy a moc Kráľovstva Božieho, a preto duchovným zrakom videli, že Ježiš prichádza v jeho Kráľovstve, videli, že stojí akoby pred dverami a čaká, kedy sa ujme vlády nad celou zemou.

Opakujem, Pán Ježiš hovoril vždy iba Pravdu. A preto je pravdou aj to, že boli pri Ježišovi niektorí, ktorí neokúsili smrť, pokiaľ nevideli Kráľovstvo Božie, pokiaľ nevideli Kráľovstvo Božie prísť v moci a pokiaľ nevideli Syna človeka prichádzať v jeho Kráľovstve. Videli to duchovným zrakom a ja to tiež vidím.

Otvorme si naše srdcia a nechajme nech nás Pán naplní svojim Duchom a nech nás obdaruje duchovným zrakom a nedajme si vziať tento drahocenný dar. Lebo Pán povedal aj toto:

Mt 13/19 – ktokoľvek počuje slovo o tom Kráľovstve a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchvacuje, či uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. To je ten posiaty vedľa cesty.

Je tu však ešte jedna dôležitá ale radostná skutočnosť.

TAM, KDE JE KRÁĽOVSTVO BOŽIE, TAM NEMÁ MIESTO ŽIADEN NEČISTÝ DUCH !

Teda v našich srdciach nemá miesto ani satan, diabol.

Diabol nás môže zvádzať a pokúšať, ale ak v našom srdci skutočne VLÁDNE Kráľovstvo Božie, do nášho srdca sa dostať nemôže !

Aj keď sme znovu splodení, dávajme si dobrý pozor, aby v našich srdciach skutočne vládlo Kráľovstvo Božie, aby bol chrám nášho srdca vždy čistý, nepoškvrnený.

1.Kor 3/16 – či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží prebýva vo vás ?!

Radujme sa preto a plesajme v našich srdciach a vzdávajme nášmu nebeskému Otcovi a Pánovi Ježišovi v každom čase, ČESŤ, CHVÁLU, SLÁVU za skutočnosť, že máme podiel na vláde Kráľovstva Božieho !

dvojičky

Oddelené siamské dvojičky z Bhutánu po zákroku už ukazujú šibalskú tvár

15.11.2018 23:10

15-mesačné dvojičky Nima a Dawa boli spojené trupmi a mali aj spoločnú pečeň. Oddelili ich v Austrálii.

sofia, migranti,

Migračný pakt OSN neratifikuje ani Estónsko

15.11.2018 22:34

Pakt by mali vlády oficiálne prijať na konferencii v marockom Marrákeši v decembri.

Brexit

Väčšina Britov je proti brexitu a chce druhé referendum

15.11.2018 21:59

Britská stanica Sky News zverejnila dnes nový prieskum.

putin, pence

Putin a Pence debatovali v Singapure o kontrole zbraní

15.11.2018 20:40

Putin povedal, že pokiaľ sa uskutoční očakávané stretnutie s Trumpom, budú spolu hovoriť aj o Sýrii, Severnej Kórei a Iráne.

tiba

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 749x
Priemerná čítanosť článkov: 749x

Autor blogu

Kategórie

Archív